Členové klubu

 

Václav Bubník                                      Čestní členové :

Helena Bubníková                                                             Pavel Benišek

Vratislav Paldus                                                                Jan Sladký

Pavel Demuth                                                                   Miroslava Břízová

Vladimír Bříza                                                                   Zorka Demuthová

Ivan Borovec

Vítek Hranáč

Martin Bříza

Lukáš Koukal

Jirka Vondráček

Markéta Koukalová

Karel Hrdinka