Členové klubu

 

Václav Bubník                                      Čestní členové :     Jakub Meixner

Helena Bubníková                                                             Pavel Benišek

Vratislav Paldus                                                                Jan Sladký

Pavel Demuth                                                                   Miroslava Břízová

Vladimír Bříza                                                                   Zorka Demuthová

Ivan Borovec                                                                    Markéta Havlová

Vítek Hranáč

Martin Bříza

Lukáš Koukal

Jirka Vondráček

Markéta Koukalová

Jiří Pípal

Ladislav Špás

Alena Špásová