Členové klubu

 

Václav Bubník                                    Čestní členové :     Jakub Meixner

Helena Bubníková                                                            Pavel Benišek

Vratislav Paldus                                                                Jan Sladký

Pavel Demuth                                                                   Mirka Břízová

Zorka Demuthová                                                            Markéta Havlová

Vladimír Bříza

Ivan Borovec

Vítek Hranáč

Martin Bříza

Michal Štumpf

Jiří Tomaník

Jiří Sláma

Karel Hrdinka

Lukáš Koukal

Jirka Vondráček

Markéta Koukalová

Zdeněk Karnet